Here’s our contact information:


Telephone: +86-21-50464201

SHANGHAI ZJ OFFICE
2F, Bldg.3, Jinchuang Tower, No.4560 Jinke Road, Zhangjiang, Pudong New Area, Shanghai, China
SHANGHAI WGQ OFFICE
4F, Bldg.42, No. 225 Meisheng Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
SUZHOU OFFICE
4F, Bldg.21, No. 218 Sangtian Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China
BEIJING OFFICE
Room 2413-2415, 24F, Bldg.4, Tianjie Building, World Trade Center, No. 9 Guang Hua Road, Chao Yang District, Beijing, China